97 Phan Chau Trinh, Da Nang, Vietnam
(84.236) 3 822 185
otc@phuongdong.com.vn
Contact
Transportation
xe-2
Transportation

CAR RENTAL TARRIFF

No ROUTE TIME (DAY) 4 7 16 EXPECTED KM NOTE
SEAT SEAT SEAT
UNIT : 1.000VND
1  Đà Nẵng CITY TOUR 1 DAY 900 1.050 1,150 90 Over expected km,
extr8,000VND per km
2 Danang airport – hotels in centre 1 way 250 350 450
3 Danang- Marble Mountains – Hoi an

– Danang

 

1 day 800 1.000 1.100 70
4 Danang- Hoi an 1 way 550 750 850 70
5 Danang- Marble Mountains – Hoi an

– My Son Sanctuary – Danang 

 

1 day 1.400 1.600 1.750 140
6 ĐN – Bà Nà hills – ĐN 1 800 1.000 1.100 70
7 ĐN – Tam Kỳ – ĐN 1 1.200 1.350 1.550 150
8 ĐN – Chu Lai – ĐN 1 1.400 1.600 1.750 190
9 ĐN – Quảng Ngãi – ĐN 1 1.700 2.000 2.150 290
10 ĐN – Dung Quốc – Đà nẵng 1 1.600 1.800 1.950 270
11 ĐN – Quy Nhơn – ĐN 2 4.700 5.200 5.500 700
12 ĐN – Lăng Cô – ĐN 1 900 1.100 1.200 85
13 ĐN – Huế – ĐN 1 1.750 1.950 2.050 230
14 ĐN – Huế 1 way 1.400 1.700 2.000 210
15 ĐN – Quảng Trị – ĐN 1 2.400 2.800 3.050 330
16 ĐN – Phong Nha – ĐN 2 4.900 5.400 5.700 700
17 ĐN – Lao Bảo – ĐN 1 3.800 4.200 4.550 550

 

  • telephone:

    (84.236) 3 822 185
  • (84.916) 055 9747
  • email:

    otc@phuongdong.com.vn