97 Phan Chau Trinh, Da Nang, Vietnam
(84.236) 3 822 185
otc@phuongdong.com.vn
Liên hệ
Nhà Hàng Ngó Sen
nha-hang-ngo-sen
Nhà Hàng Ngó Sen