97 Phan Chau Trinh, Da Nang, Vietnam
(84.236) 3 822 185
otc@phuongdong.com.vn
Liên hệ
Thông tin tuyển dụng tháng 4/2018
khách sạn đà nẵng - phương đông hotel - tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng tháng 4/2018

Update thông tin tuyển dụng tháng 4/2018…