Danh sách phòng

Phòng King/Queen

Phòng King/QueenFrom 1,500,000VNĐ

Phòng Suite

Phòng SuiteFrom 700,000VNĐ

Phòng Deluxe

Phòng DeluxeFrom 600,000VNĐ

Phòng Superior

Phòng SuperiorFrom 500,000VNĐ